Quy trình đặt hàng

  • Gửi yêu cầu
  • Tư vấn miễn phí
  • Thiết kế mẫu
  • May mẫu
  • Duyệt mẫu
  • Ký hợp đồng
  • Sản xuất
  • Giao hàng